Bảng xếp hạng

 • TÊN:

  Mary Hạ Lục

 • TỔNG TRUYỆN:

  187

 • CHƯƠNG:

  822

  /

  19615

 • LƯỢT XEM:

  4,590,741

 • DONATE:

  584,611

 • TÊN:

  NỒI CƠM TRÓ

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  312

  /

  3782

 • LƯỢT XEM:

  2,033,863

 • DONATE:

  2,078,960

 • TÊN:

  Mảy Lành Mạnh

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  477

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  976,918

 • DONATE:

  378,210

 • TÊN:

  MARY CƠM TRÓ

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  240

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  608,683

 • DONATE:

  424,170

 • TÊN:

  Truyện Tổng Hợp

 • TỔNG TRUYỆN:

  312

 • CHƯƠNG:

  3225

  /

  12091

 • LƯỢT XEM:

  491,054

 • DONATE:

  353,250

 • TÊN:

  Ecchi Land

 • TỔNG TRUYỆN:

  141

 • CHƯƠNG:

  686

  /

  14608

 • LƯỢT XEM:

  480,218

 • DONATE:

  18,140

 • TÊN:

  Lọ Lem Hangul

 • TỔNG TRUYỆN:

  187

 • CHƯƠNG:

  205

  /

  7218

 • LƯỢT XEM:

  218,442

 • DONATE:

  2,479,457

 • TÊN:

  Tiểu Miêu Ngốc

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  403

  /

  1926

 • LƯỢT XEM:

  216,292

 • DONATE:

  821,270

 • TÊN:

  NỒI CƠM TRÓ SHOUJO

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  114

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  120,152

 • DONATE:

  56,250

 • TÊN:

  Mảy Dus GL

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  64

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  99,857

 • DONATE:

  50,040

 • TÊN:

  Mây Mây

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  49

  /

  69

 • LƯỢT XEM:

  84,360

 • DONATE:

  5,930

 • TÊN:

  Nam Tử Sa Page

 • TỔNG TRUYỆN:

  15

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  1035

 • LƯỢT XEM:

  47,522

 • DONATE:

  68,690

 • TÊN:

  AUTHOR TIỂU MÂY

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  2968

 • LƯỢT XEM:

  46,130

 • DONATE:

  226,510

 • TÊN:

  Cà chua Team

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  10

 • LƯỢT XEM:

  6,975

 • DONATE:

  1,330

 • TÊN:

  NỒI CƠM TRÓ 18+

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  6,322

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Cậu Muốn Review Gì Nào?

 • TỔNG TRUYỆN:

  9

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  132

 • LƯỢT XEM:

  5,225

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Submarine

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  0

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Sxtoyy Bouk

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  0

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Gangster

 • TỔNG TRUYỆN:

  2

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  1371

 • LƯỢT XEM:

  82,012

 • DONATE:

  97,611

 • TÊN:

  Angela Diệp Lạc

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  374

  /

  585

 • LƯỢT XEM:

  38,386

 • DONATE:

  41,464

 • TÊN:

  TIỂU VY

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  264

  /

  438

 • LƯỢT XEM:

  30,910

 • DONATE:

  17,370

 • TÊN:

  Tiểu Thuyết Nhà Mây

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  2750

  /

  7663

 • LƯỢT XEM:

  13,846

 • DONATE:

  30,510

 • TÊN:

  Boom novel

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  21

  /

  328

 • LƯỢT XEM:

  7,755

 • DONATE:

  3,690

 • TÊN:

  Lindy

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  25

  /

  71

 • LƯỢT XEM:

  7,355

 • DONATE:

  10,080

 • TÊN:

  Tiểu Vũ

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  30

  /

  2026

 • LƯỢT XEM:

  4,133

 • DONATE:

  3,080

 • TÊN:

  Hoạ Y

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  26

  /

  169

 • LƯỢT XEM:

  2,701

 • DONATE:

  1,710

 • TÊN:

  Delion

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  31

  /

  503

 • LƯỢT XEM:

  1,791

 • DONATE:

  940

 • TÊN:

  Đào Lý Tửu

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  238

 • LƯỢT XEM:

  1,564

 • DONATE:

  3,140

 • TÊN:

  Khu Vườn Bí Mật Của Rosaria

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  36

  /

  101

 • LƯỢT XEM:

  1,268

 • DONATE:

  720

 • TÊN:

  Rose The One

 • TỔNG TRUYỆN:

  4

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  215

 • LƯỢT XEM:

  999

 • DONATE:

  630

 • TÊN:

  Điền Thất

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  150

 • LƯỢT XEM:

  961

 • DONATE:

  2,900

 • TÊN:

  tieu.yet

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  33

  /

  411

 • LƯỢT XEM:

  950

 • DONATE:

  450

 • TÊN:

  Đảo San Hô

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  205

 • LƯỢT XEM:

  721

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Lazy Bee

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  9

 • LƯỢT XEM:

  612

 • DONATE:

  180

 • TÊN:

  Mây

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  4

  /

  111

 • LƯỢT XEM:

  463

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  meoluoihamchoi

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  21

  /

  132

 • LƯỢT XEM:

  368

 • DONATE:

  2,200

 • TÊN:

  Ổ Của Sien

 • TỔNG TRUYỆN:

  2

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  4

 • LƯỢT XEM:

  292

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Miêu Tặc

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  287

 • DONATE:

  68

 • TÊN:

  Aling - Tiểu Thuyết

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  115

 • LƯỢT XEM:

  280

 • DONATE:

  4,380

 • TÊN:

  Xóm Bán Hoa

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  212

 • LƯỢT XEM:

  236

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Traham

 • TỔNG TRUYỆN:

  5

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  38

 • LƯỢT XEM:

  101

 • DONATE:

  6,450

 • TÊN:

  RINNIE

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  31

 • LƯỢT XEM:

  72

 • DONATE:

  1,179

 • TÊN:

  Chloe's Library

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  28

 • LƯỢT XEM:

  61

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Sankofa Team

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  3

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  41

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Truyện dịch Team Behira

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  20

 • LƯỢT XEM:

  36

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Windyzzz

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  23

 • LƯỢT XEM:

  33

 • DONATE:

  200

 • TÊN:

  Thư Viện Latsya

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  59

 • LƯỢT XEM:

  26

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Một Chiếc Mèo Màu Đen

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  7

 • LƯỢT XEM:

  26

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Lil Pan

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  9

 • LƯỢT XEM:

  19

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  The Present Translator

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  4

 • LƯỢT XEM:

  11

 • DONATE:

  200

 • TÊN:

  Song Tử

 • TỔNG TRUYỆN:

  1

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  4

 • LƯỢT XEM:

  9

 • DONATE:

  107

 • TÊN:

  Lycoris Radiata - Tiểu Hoa

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  4

 • LƯỢT XEM:

  9

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Nô Vồ

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  5

 • LƯỢT XEM:

  5

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Camellia

 • TỔNG TRUYỆN:

  2

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  3

 • LƯỢT XEM:

  4

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Cáo Nhỏ

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  1

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Hien serena

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  0

 • LƯỢT XEM:

  0

 • DONATE:

  0

 • TÊN:

  Yu

 • TỔNG TRUYỆN:

  0

 • CHƯƠNG:

  0

  /

  1

 • LƯỢT XEM:

  0

 • DONATE:

  0

 • Tên:

  LeonaVo

 • LV:

  15

 • VIP:

  Diamon

  222 ngày 5 giờ

 • Coins:

  1.117.570

 • Xu:

  0

 • Tên:

  S_Te

 • LV:

  14

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  702.500

 • Xu:

  0

 • Tên:

  abcdef

 • LV:

  14

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  999.592

 • Xu:

  0

 • Tên:

  강서희

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  99.600

 • Xu:

  0

 • Tên:

  B.Cat

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  87 ngày 18 giờ

 • Coins:

  230.773

 • Xu:

  0

 • Tên:

  liobreo

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  560.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Dứa

 • LV:

  13

 • VIP:

  Vip

  8 ngày 18 giờ

 • Coins:

  455.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Sue Joan

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  126

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Huyền Trang

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  497.750

 • Xu:

  0

 • Tên:

  tomidzitxiem

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  459 ngày 17 giờ

 • Coins:

  35.741

 • Xu:

  0

 • Tên:

  thuyduongtran91

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  420.049

 • Xu:

  0

 • Tên:

  BowBow

 • LV:

  13

 • VIP:

  Vip

  4 ngày 1 giờ

 • Coins:

  470.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  dotuelam21012013

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  420.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nhunnie

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  35 ngày 14 giờ

 • Coins:

  377.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  fuzzipals

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  485.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  tibilinh88

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  57 ngày 21 giờ

 • Coins:

  108.851

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Hy Nè

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  31 ngày 8 giờ

 • Coins:

  169.200

 • Xu:

  0

 • Tên:

  chinguy225

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  440.622

 • Xu:

  0

 • Tên:

  alicengocminhvu

 • LV:

  13

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  397.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Samsam89

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  99 ngày 17 giờ

 • Coins:

  170.080

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Thuyvi0170

 • LV:

  13

 • VIP:

  Diamon

  272 ngày 8 giờ

 • Coins:

  55.479

 • Xu:

  0

 • Tên:

  hthao592003

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  86 ngày 8 giờ

 • Coins:

  1.269

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Lin Lin

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  18 ngày 16 giờ

 • Coins:

  317.500

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Emeralds

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  22 ngày 8 giờ

 • Coins:

  50.342

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Mê bê đê

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  25 ngày 18 giờ

 • Coins:

  30.805

 • Xu:

  0

 • Tên:

  phunghuong080

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  369.253

 • Xu:

  0

 • Tên:

  gaumeo.kungfu

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  188 ngày 10 giờ

 • Coins:

  105

 • Xu:

  0

 • Tên:

  kim tuyen

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  153 ngày 5 giờ

 • Coins:

  922

 • Xu:

  0

 • Tên:

  nhalinh6973

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  104 ngày 21 giờ

 • Coins:

  994

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Thule4317

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  362.400

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Mèo Mướp

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  43 ngày 9 giờ

 • Coins:

  234.500

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nà Ní

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  265.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  JC

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  32 ngày 5 giờ

 • Coins:

  901

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Rengover

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  40 ngày 18 giờ

 • Coins:

  100.198

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Paterio

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  26.250

 • Xu:

  0

 • Tên:

  LinhBella💋💋💋

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  24 ngày 4 giờ

 • Coins:

  828

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ptthuyen0101

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  56 ngày 7 giờ

 • Coins:

  354

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nnhi1202

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  393

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nguyenhoangyenphi89

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  23 ngày 8 giờ

 • Coins:

  698

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Boo Boo

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  73 ngày 18 giờ

 • Coins:

  951

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Amelina

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  86.679

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Chuoi

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  44 ngày 19 giờ

 • Coins:

  1

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Alicia

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  97

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ireland

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  9.349

 • Xu:

  0

 • Tên:

  눈이 오다

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  77.366

 • Xu:

  0

 • Tên:

  my_m94

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  104.016

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Junbabie

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  24 ngày 21 giờ

 • Coins:

  125.159

 • Xu:

  0

 • Tên:

  nguyenngocquyenhp90

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  300.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ngd1786

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  15 ngày 8 giờ

 • Coins:

  99.500

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Yuyu16

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  34 ngày 11 giờ

 • Coins:

  99.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Honganh230993

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  150.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Tiffany Ngg

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  50.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  laylanguyen213

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  313

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Evelyn

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  5.405

 • Xu:

  0

 • Tên:

  MyApril

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  45.431

 • Xu:

  0

 • Tên:

  minhphuong080391

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  100.240

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ngọc Hà

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  86.625

 • Xu:

  0

 • Tên:

  drip_tigress_0u

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  7 ngày 4 giờ

 • Coins:

  635

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Luynh

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  61 ngày 17 giờ

 • Coins:

  75.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  dodung160991

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  200.011

 • Xu:

  0

 • Tên:

  toitenchichi

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  2 ngày 11 giờ

 • Coins:

  419

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nguyenthuyquynhnhu93

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  242.505

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ptlinh0106

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  724

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Thuykami

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  38

 • Xu:

  0

 • Tên:

  haianhbn14

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  68

 • Xu:

  0

 • Tên:

  linhmee73

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  6.196

 • Xu:

  0

 • Tên:

  英书

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  207.000

 • Xu:

  7

 • Tên:

  AMELIA♡

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  232.980

 • Xu:

  0

 • Tên:

  xuantran081094

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  357.702

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Tiểu Manh

 • LV:

  12

 • VIP:

  Diamon

  37 ngày 3 giờ

 • Coins:

  613

 • Xu:

  0

 • Tên:

  nguyenhavananh2609

 • LV:

  12

 • VIP:

  Vip

  3 ngày 3 giờ

 • Coins:

  257

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Trang thu

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  282

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Aryslia

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  400

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Vân My 1234

 • LV:

  12

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  29.838

 • Xu:

  0

 • Tên:

  GẬY PHÉP 30CM

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  121.800

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Persephone

 • LV:

  11

 • VIP:

  Vip

  11 ngày 10 giờ

 • Coins:

  726

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Bate

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  157.963

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Cobenasa

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  112.537

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Ccnami

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  37.437

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Engeng

 • LV:

  11

 • VIP:

  Vip

  23 ngày 16 giờ

 • Coins:

  74.396

 • Xu:

  0

 • Tên:

  jadephung.29

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  54.417

 • Xu:

  0

 • Tên:

  dung.huynh101

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  173.387

 • Xu:

  0

 • Tên:

  phanoanht92

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  212.882

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Mochi

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  250

 • Xu:

  0

 • Tên:

  lili0399a

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  225.290

 • Xu:

  0

 • Tên:

  ha.lt0419

 • LV:

  11

 • VIP:

  Vip

  25 ngày 17 giờ

 • Coins:

  36.181

 • Xu:

  0

 • Tên:

  meobungmo11

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  201.653

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Pikachuuuu

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  240.282

 • Xu:

  0

 • Tên:

  lutrieuhuy.hcm

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  200.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  chau.nguyen002

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  200.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  _mailbunah3427

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  170.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Kelly

 • LV:

  11

 • VIP:

  Diamon

  38 ngày 12 giờ

 • Coins:

  110.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Mí My

 • LV:

  11

 • VIP:

  Diamon

  37 ngày 10 giờ

 • Coins:

  0

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Smileagain1612

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  39.800

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Meoluoi

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  130.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  AoMiyo

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  80.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Tieu Mieu

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  99.777

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Vo Wendy

 • LV:

  11

 • VIP:

  Vip

  28 ngày 20 giờ

 • Coins:

  20.000

 • Xu:

  0

 • Tên:

  Nmh2208

 • LV:

  11

 • VIP:

  User

  0 ngày

 • Coins:

  54.000

 • Xu:

  0

THỂ LOẠI

THỂ LOẠI
HAGTAG
#16+ #18+ #1Vs1 #3d #3some #Ác nữ #Ác Quỷ #Action #Adult #Adventure #ai #ai cập #Âm Nhạc #Anh chị em #anh chị em kế #anh hùng #Anime #artist cg #Âu Cổ #Bách Hợp #bad boy #bạn thân #Bạo Lực #Bdsm #BE #Bí Ẩn #Bi kịch #bị vứt bỏ #big breast #BL/Bách hợp #blowjobs #bỏ trốn #cái chết #Cận đại #Cấu Huyết #Châu Âu #che #Chiến Tranh #Chuyển Sinh #Chuyển Thế #Cổ Đại #Cổ Trang #con gái nô #con ngoài dã thú #công sở #Cung Đấu #đẹp trai Nam chính #Dị Giới #Dị Năng #Điền Văn #dl site #Đô Thị #Đoản Văn #độc ác Nữ chính #Drama #Được nhận nuôi #Ecchi #Fantasy #Game #Gây cấn #Gia Đình #giả gái/trai #Giai cấp quý tộc #giam cầm #giang hồ #Hài Hước #hàng khủng #hàng xóm #Hành Động #Harem #HE #Hệ Thống #Hentai #Hiện Đại #Hiểu lầm #Hoán Đổi #Hoàng gia #Hoạt Hình #Học Đường #học sinh #hối hận #Hồi hộp #Huyền Ảo #Ít che #kaka*page #khổ dâm #Khoa Học #không che #Không Màu #Kiếm Hiệp #Kinh Dị #Lãng mạn #lezh*n #Lịch Sử #Light Novel #Live action #loạn luân #Loli #ma #Ma Cà Rồng #mang thai #Manga #Manhua #Manhwa #Mạt Thế #mẹ kế #Mô tả đế chế #mystery #nam duy nhất #nav*r #nét vẽ Đẹp #Netflix #Ngây thơ #ngoại tình #Ngôn Tình #Ngược #người hầu #nhân thú #Nhân vật chính #nhân vật game #Ninja #nô lệ #ntr #Nữ Cường #nữ duy nhất #Nữ Phụ #Oan gia #OE #old man #oneshot #otome game #otp #phản diện #Phép Thuật #Phiêu Lưu #Phim Bộ #Phim Chiếu Rạp #Phim Lẻ #pixiv #prologue #psychological #quái vật #Quân Sự #Quý tộc #rape #Sắc #Sạch #SE #seinen #sex toy #shota #shoujo #Shoujo Ai #Siêu Năng Lực #slice of life #Smut #Sở thích tra tấn #Sủng #supernatural #tái sinh #Tâm Lý #thẩm du #Thám Hiểm #Thần Thoại #thánh nữ #thanh xuân vườn trường #thầy/cô giáo #thay Đổi cốt truyện #thay Đổi giới tính #Thể Thao #thuần hóa #Tiên Hiệp #Tiểu Thuyết #Tình Cảm #Tình Tay Ba #Tổng Tài #trà xanh #Trailer #Trinh Thám #Trọng Sinh #Truyện Màu #tsundere #Tự Sáng Tác #tưởng tượng #tuyển tập #vị hôn thê #Việt Nam #Võ Thuật #Vũ Trụ #Webtoon #xúc tua #Xuyên Không #Xuyên không/Trọng sinh #Yandere #Yuri
Xem thêm hagtags